Προώθηση

 Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων προβολής και προώθησης επιχειρήσεων και των προϊόντων τους, με σύγχρονες συνδυασμένες ενέργειες και μέγιστη χρήση του Διαδικτύου και των δυνατοτήτων του.

«Άραγε πόσο εύκολα ανοίγει κάποιος την πόρτα του σε κάποιον που δεν γνωρίζει ;»

Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρετε. Είναι αυτό που θα δημιουργήσει το πρόσφορο έδαφος πάνω στο οποίο θα δραστηριοποιηθείτε, προετοιμάζοντας την αγορά να σας δεχθεί.

Ας προετοιμάσουμε λοιπόν σήμερα το έδαφος και ας σπείρουμε  μαζί τους ιδανικούς για αυτό σπόρους. Αυτούς που με την κατάλληλη φροντίδα θα δώσουν αύριο τους καλύτερους καρπούς.προώθηση επιχειρήσεων

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων  «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» :

  – Σχεδιάζει και υλοποιέι τη Διαφήμιση και Προβολή σας μέσα και από τα κατάλληλα προγράμματα επιδοτήσεων, μειώνοντας το κόστος. 

 – Προετοιμάζει με ιδιαίτερη προσοχή και πάντα σε συνεργασία μαζί σας, το διαφημιστικό σας σχέδιο δράσης εφαρμόζοντας παράλληλα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων.

   – Δημιουργεί και επιμελείται επαφών με σημαντικούς φορείς της αγοράς στην οποία ανήκετε ή πρόκειται να ενταχθείτε, επιδιώκοντας συνεχώς να εξασφαλίσετε την υποστήριξη και συνεργασία τους.

– Σας προετοιμάζει και εξασφαλίζει την συμμετοχή σας σε κλαδικές εκθέσεις Διεθνούς κύρους.

– Προβάλλει εσάς και τα προϊόντα σας μέσα από τα ΜΜΕ καθώς και εντός του Διαδικτύου.προβολή επιχειρήσεων

– Δημιουργεί την Ιστοσελίδα της επιχείρησής σας με δυνατότητα e-shopping κάνοντας το e-Επιχειρείν πράξη .

– Φροντίζει να κατοχυρώσετε την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σας αν αυτά εντάσσονται στον μεταποιητικό τομέα, μέσα από τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας (ISO, HACCP, TUV CERT).

– Εξασφαλίζει αν το επιθυμείτε, συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου σας ή την ένταξή σας στο δίκτυό τους με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising), μελετώντας και επιδιώκοντας τους ευνοϊκότερους για εσάς όρους.