Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε ότι σύντομα θα προκηρυχθεί πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της εστίασης (εστιατόρια κλπ), λιανικού εμπορίου και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα ενισχύει τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 40% έως και 50% στην περίπτωση που η επένδυσή τους προβλέπει και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (το κόστος της οποίας θα επιχορηγηθεί).estiasi

Ο ανώτατος προϋπολογισμός ανά πρόταση αναμένεται να είναι στις 100.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες που θα ενισχυθούν αφορούν:

  • Στην ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων (προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών, μηχανών γραφείου, λογισμικού κλπ).
  • Στην αντικατάσταση ενεργοβόρρων μηχανημάτων και εξοπλισμού ή και την αγορά νέου υψηλής ενεργειακής κλάσης.
  • Στην βελτίωση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ώστε αυτές να αποκτήσουν καλύτερο «ενεργειακό αποτύπωμα» (πχ. αλλαγή κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα, προμήθεια αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με led κλπ).
  • Στην πρόσληψη προσωπικού, το οποίο θα απασχοληθεί τουλάχιστον για το διάστημα υλοποίησης της επένδυσης (ένα έως δύο έτη), για το οποίο θα επιχορηγηθεί το ασφαλιστικό (πχ. ΙΚΑ) και το μισθολογικό κόστος (αποδοχές).

emporio
Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Μαρτίου του 2017 με περίοδο υποβολής προτάσεων που αναμένεται να μην ξεπεράσει τις 40 ημέρες.

Print Friendly, PDF & Email