Τα νέα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2015-2020 που θα προκηρυχθούν άμεσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομίας, έως τον Νοέμβριο θα προκηρυχθούν τα παρακάτω προγράμματα:

–  Δράσεις για την ενίσχυση νέων αγροτών.

–  Πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων για την δημιουργία επιχειρήσεων (μέσω του ΟΑΕΔ)110807-219574

– Ο Β΄κύκλος των 4 προγραμμάτων που προκηρύχθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι (ενίσχυση πτυχιούχων, ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, «νεοφυής επιχειρηματικότητα»)

–  Δράσεις στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ενίσχυση αγροτών και ιδιωτών σε συγκεκριμένες περιοχές, για την ίδρυση επιχειρήσεων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές)

agranapt–  Δράσεις για την έρευνα και την καινοτομία

–  Δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters)

 – Δράση για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους

–  Δράση για την ενίσχυση Συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία

–  Πρόγραμμα για Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και τεχνολογία

– Πρόγραμμα γαι την δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα

Print Friendly, PDF & Email