Ξεκινούν τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ

Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομίας, ενημέρωσε ότι αμέσως μετά τις επερχόμενες εκλογές στις 20/9, θα προκηρυχθούν τα νέα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα πρώτα εκ των προγραμμάτων, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, θα αφορούν:

  • Στην ενίσχυση νέων επαγγελματιών, που προέβησαν πρόσφατα ή θα προβούν σε ίδρυση επιχείρησης.

Το πρόγραμμα καλείται «νεοφυής επιχειρηματικότητα». Η ενίσχυση θα είναι σε ποσοστό 100%, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση αναμένεται να διαμορφώνεται έως 50.000 ευρώ .

  • Στην ενίσχυση ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την δημιουργία επιχείρησης (με αντικείμενο συναφές με τις σπουδές τους) ή την απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις όπου θα καλύπτεται με επιχορήγηση το μισθολογικό και ασφαλιστικό τους κόστος.ΕΣΠΑ 2015

Η ενίσχυση στην πρώτη περίπτωση θα είναι σε ποσοστό 100%, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση αναμένεται να διαμορφώνεται από 5.000 έως 25.000 ευρώ .

  • Στην ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία τουρισμού, επιχειρήσεις μίσθωσης αυτοκινήτων κλπ).

Η ενίσχυση θα είναι σε ποσοστό 50 έως 60% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση αναμένεται να κυμαίνεται από 30.000 ως 300.000 ευρώ .

Οι προκηρύξεις, αναμένονται αμέσως μετά τις εκλογές, οπότε και θα αναρτήσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.

Print Friendly, PDF & Email