Πρόβλεψη για χορήγηση προκαταβολής στο νέο ΕΣΠΑ χωρίς εγγυητική.

Μία θετικότατη εξέλιξη, δρομολογείται από το Υπ. Οικονομίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργού αρμοδίου για το ΕΣΠΑ κ. Χαρίτση.

Όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2015-2020 (με αρχή τις τέσσερις προκηρύξεις που θα γίνουν σύντομα), οι επενδυτές θα μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν προκαταβολή της επιδότησης (ίσης με το 40% της εγκεκριμένης επιχορήγησης) χωρίς να απαιτείται (όπως μέχρι τώρα ίσχυε) η προσκόμιση από μέρους τους τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή η προκαταβολή θα λειτουργεί ως «καταπίστευμα», δηλαδή θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και αυτός θα την εισπράττει με την πρόοδο των εργασιών. Δηλαδή κάθε φορά, θα προσκομίζει τιμολόγια – παραστατικά και θα αποδεσμεύεται προς πληρωμή των παραστατικών αυτών, ποσό από την προκαταβολή μέχρι την εξάντλησή της.espa-eggiitiki

Αυτό αποτελεί μία λύση στο πρόβλημα της έναρξης μίας επένδυσης με ιδία κεφάλαια ώστε αυτή να φθάσει σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό για να μπορέσει να εισπραχθεί αντίστοιχο ποσοστό εκ της επιχορήγησης. Είναι γεγονός ότι υπήρξε τεράστια δυσκολία από το ότι  ένας επενδυτής είχε εις χείρας του μία έγκριση για επιχορήγηση την οποία πρακτικά δεν μπορούσε να αξιοποιήσει πουθενά λόγω και της υποχρηματοδότησης από τις τράπεζες. Άλλωστε, αν κάποιος διέθετε τα χρήματα για να ξεκινήσει την επένδυση με ιδία κεφάλαια (καθώς η έκδοση εγγυητικής προϋποθέτει την ύπαρξη του αντικρίσματος σε λογαριασμό του επενδυτή), γιατί να μην χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα αλλά να προχωρήσει με εγγυητική που εκτός των άλλων περιέχει και το κόστος έκδοσής της ;

Έτσι, δημιουργούνταν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων καθώς ο επενδυτής θα έπρεπε στην κρίσιμη οικονομικά περίοδο και με μεγάλη στενότητα, να συγκεντρώσει το απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να ξεκινήσει και να υλοποιήσει ένα ποσοστό (τουλάχιστον 30%) της επένδυσης ώστε να μπορέσει να λάβει χρήματα εκ της επιχορήγησης και να συνεχίσει.

Μένει λοιπόν τώρα να ρυθμιστούν ενδελεχώς οι λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης, ώστε να προκύψει το αναμενόμενο όφελος για τους επενδυτές και τα έργα τους, χωρίς κίνδυνο για αυτούς και τις επενδύσεις. Ειδικότερα, πρέπει να αντιμετωπιστεί η περίπτωση να λάβει κάποιος προκαταβολή, να υλοποιήσει ένα μέρος του έργου αλλά να μην το ολοκληρώσει. Στην περίπτωση αυτή, οι προμηθευτές του έργου θα έχουν εξοφληθεί αλλά η επιχορήγηση (προκαταβολή κλπ) θα ζητηθεί όπως προβλέπεται πίσω από τον επενδυτή. Για αυτό θα πρέπει να επιτραπεί ενδεχομένως η υλοποίηση και μικρότερου μέρους του έργου χωρίς κίνδυνο απένταξης.

Σε κάθε περίπτωση, η λύση που δρομολογείται είναι επί της αρχής πολύ θετική και θα συμβάλλει στην ομαλή υλοποίηση των μελλοντικών έργων.

Print Friendly, PDF & Email