ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:

 1. Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (πχ. βεβαίωση παλαιότητας) και αποτελούν ΚΥΡΙΕΣ κατοικίες.
 2. Επίσης, οι παραπάνω κατοικίες πρέπει να υφίστανται νόμιμα, να μην είναι αυθαίρετες και να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

 • Επιχορήγηση από 35% έως και 70% ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών τοι νοικοκυριού.
 • Ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν δύναται να υπερβεί τις 000 ευρώ.
 • Η ιδία συμμετοχή αποδεικνύεται με την ολοκλήρωση του έργου και μπορεί να καλυφθεί και μέσω δανείου. Η λήψη δανείου δεν είναι υποχρεωτική

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης (αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, λέβητας, ενεργειακό τζάκι κλπ).
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης (θερμοσίφωνες κλπ).
 • Το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (μία στην αρχή και μία στο τέλος του έργου).

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤΟΙΚΟΝΟι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα και μεγαλύτερη από το 70% για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή προτάσεων ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2018 και λήγει αμέσως μόλις εξαντληθεί ο διαθέσιμος από το Πρόγραμμα προϋπολογισμός.

Print Friendly, PDF & Email