Χρήσιμες συμβουλές προς υποψηφίους για το τί πρέπει να περιλαμβάνει η προς επιχορήγηση πρότασή τους.

Σύντομα ξεκινάει η εφαρμογή του νέου πακέτου προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2015-2020.

Στο άρθρο αυτό, θα δώσουμε κάποιες βασικές κατευθύνσεις και συμβουλές που αν ακολουθηθούν θα προσδώσουν με βεβαιότητα την απαραίτητη βαθμολογία για την έγκριση της υποψήφιας πρότασης.

Στην περίπτωση μίας πρότασης που υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να δημιουργήσει μία επιχείρηση βασικά στοιχεία είναι τα παρακάτω:

  1. Καλό είναι ο υποψήφιος επιχειρηματίας να διαθέτει ανώτερες σπουδές και μάλιστα όσο πιο συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης που θα δημιουργήσει. Ακόμη και η παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο της επιχείρησης, είναι κάτι που ενισχύει την πρόταση.
  2. Ο υποψήφιος καλό είναι να έχει εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της επιχείρησης. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται, είτε μέσω των ασφαλιστικών εισφορών (ενσήμων) του υποψηφίου, είτε και με βεβαίωση προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολήθηκε. Εφόσον η επιχείρηση αυτή είναι οικογενειακή, οπότε και δεν υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης του υποψηφίου, θα πρέπει να προσκομιστεί η έναρξη της επιχείρησης αυτής και μία βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκπρόσωπό της.
  3. Θετικό επίσης είναι για κάθε υποψήφιο οποίος θα κληθεί να υποβάλλει με τον φάκελο των δικαιολογητικών και τις φορολογικές του δηλώσεις των τελευταίων ετών, να παρουσιάζει σε αυτές κάποιο εισόδημα, ώστε να φαίνεται ότι δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν, είτε ως επιχειρηματίας – ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως εργαζόμενος. Έτσι, σιωπηρά φαίνεται και η δυνατότητα να καλύψει την απαραίτητη ιδία συμμετοχή του στα πλαίσια της επένδυσης που θα υλοποιήσει.

Εκτός από τα παραπάνω που αποτελούν προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, θα πρέπει να δοθεί προσοχή και σε στοιχεία που θα περιλαμβάνει ο φάκελος της πρότασης, τα οποία δεν αφορούν στον ίδιο τον υποψήφιο αλλά στην φύση της επένδυσης και ειδικότερα αν σε αυτήν προβλέπεται η υιοθέτηση τεχνολογιών φιλικών στο περιβάλλον, εξοπλισμού μείωσης της ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας, πιστοποίηση προϊόντων ή και υπηρεσιών κα.ΕΣΠΑ 2014-2020

Στα πλαίσια αυτά, στην επένδυση μπορούν να προβλεφθούν κατά περίπτωση και με γνώμονα πάντα τις πραγματικές ανάγκες της επένδυσης και όχι περιττές παρεμβάσεις μόνο για να διευκολυνθεί η έγκριση της πρότασης, τα εξής:

  1. Εφαρμογή μη ενεργοβόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού παραγωγής κλπ (πχ. εξοπλισμός υψηλής ενεργειακής κλάσης).
  2. Εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης της ενεργειακής σπατάλης (πχ. λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμού διαχείρισης της ενέργειας, εξοπλισμού ελέγχου ενεργοβόρων συσκευών όπως του κλιματισμού κα).
  3. Εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος (πχ. σε μονάδα εστίασης προμήθεια κομποστοποιητή για τα απορρίμματα κα).
  4. Εφαρμογή μίας καινοτομίας που είτε θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της επένδυσης από την ίδια την επιχείρηση (πχ. νέος τρόπος διάθεσης του προϊόντος της ή και νέο καινοτόμο προϊόν), είτε υπάρχει ήδη (ως προϊόν ή υπηρεσία) και θα αγοραστεί από την επιχείρηση για να εφαρμοστεί στην επένδυση (πχ. προμήθεια και εγκατάσταση ενός προηγμένου λογισμικού που σχετίζεται με το προϊόν της επιχείρησης).
  5. Ανάπτυξη και εφαρμογή από την επιχείρηση, προτύπων διασφάλισης της ποιότητας (πχ. στα πλαίσια των iso, HACCP κα). Αυτό διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την μελλοντική ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης που θα δημιουργηθεί, αφού η ποιότητα των προϊόντων της και η ίδια η ορθή οργάνωση και λειτουργία της θα πιστοποιούνται.
  6. Η απασχόληση προσωπικού και ιδιαίτερα, καταρτισμένου στο αντικείμενο της επιχείρησης. Αυτό προσδίδει αξία στην πρόταση και λόγω της συμβολής της επένδυσης στην αύξηση της απασχόλησης αλλά και ως προς την αξιοποίηση καταρτισμένου προσωπικού που εγγυάται την αποτελεσματικότητα των εργασιών της επιχείρησης.

Τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποτελούν βασικά σημεία που πρέπει εφόσον μπορεί και το επιθυμεί η υποψήφια επιχείρηση, να συμπεριληφθούν στην υποβαλλόμενη πρόταση, καθώς στηρίζουν ιδιαίτερα την έγκριση της πρότασης αλλά βέβαια πρωτίστως στηρίζουν και ενδυναμώνουν την ίδια την επιχείρηση που θα τα εφαρμόσει.