Θέματα επιδοτήσεων

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, παροχής υπηρεσιών, εμπορίου, τουρισμού και μεταποίησης, με τους ανώτατους προϋπολογισμούς να ανέρχονται σε 100.000 για τους δύο πρώτους κλάδους και σε 300.000 ευρώ για τους άλλους δύο.

Παρά όμως την κρίση που αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα ορισμένοι κλάδοι εξ’ αυτών, δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν κάποια ουσιώδης βελτίωση του νέου προγράμματος σε σχέση με τις παλαιότερες προκηρύξεις του.

EC program of grants  2014-2020

Και πάλι αναμένεται η μη ενίσχυση ξενοδοχειακών μονάδων της ανώτερης τάξης 4 και 5 αστέρων, ενώ δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που αποτελούν τον μεγαλύτερο σε αριθμό επιχειρήσεων κλάδο της οικονομίας και οι επιχειρήσεις της εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια και καφετέριες) θα ενισχυθούν μέσω αυτού του προγράμματος ή κάποιου άλλου εξειδικευμένου στην κατηγορία τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές και ιδιαίτερα αυτές του λιανικού εμπορίου, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της αύξησης των παγίων εξόδων λειτουργίας τους, αδυνατούν ακόμη και να συνεχίσουν την λειτουργία τους, πόσο μάλλον να προβούν σε εκσυγχρονισμό τους ώστε να καταστούν σύγχρονες και ανταγωνιστικότερες, σημεία που θα ενίσχυαν την δυναμική τους.

Ακόμη ένα πρόβλημα στον προγραμματισμό του προγράμματος που παρατηρήθηκε στην προηγούμενη προκήρυξή του, ήταν ότι υιοθετήθηκε για πρώτη φορά ο όρος των «δυνητικών δικαιούχων». Αυτές οι επιχειρήσεις ουσιαστικά αν και έλαβαν βαθμολογία που τους επέτρεπε να εγκριθούν από την πρώτη στιγμή,  ενημερώθηκαν ότι προκειμένου να λάβουν οριστική έγκριση θα πρέπει έως τις 30/03/2014 είτε να ολοκληρώσουν το 30% του έργου τους, δηλαδή να υλοποιήσουν και να αποπληρώσουν τουλάχιστον το 30% των δαπανών της επένδυσης, είτε να προσκομίσουν βεβαίωση από τράπεζα ότι τους έχει εγκρίνει δάνειο ίσο τουλάχιστον με αυτό το ποσό.

Αυτός ο όρος ήταν σαφώς αντίθετος με τον ίδιο τον κανονισμό του προγράμματος που όριζε ότι κατά την αξιολόγηση όσοι λάβουν βαθμολογία άνω του 50, εγκρίνονται. Ήταν όμως μία κίνηση προκειμένου οι εκατοντάδες των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν με αυτόν τον όρο να υποχρεωθούν να σπεύσουν μέσα σε διάστημα μόλις 4 μηνών να υλοποιήσουν και αποπληρώσουν δαπάνες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, ώστε να «βγει χρήμα στην αγορά» και με απώτερο σκοπό το Κράτος να εισπράξει πολύ γρήγορα σε όλα αυτά τα τιμολόγια που θα εκδοθούν εκατομμύρια ευρώ από τον αναλογούντα ΦΠΑ και φόρους.

Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν το αναμενόμενο καθώς οι μεν τράπεζες με την εφαρμοζόμενη τακτική τους δεν ενέκριναν δάνεια ώστε να χορηγήσουν τις ζητούμενες βεβαιώσεις, ενώ εκατοντάδες επιχειρήσεις λόγω της κρίσης δεν είχαν τη δυνατότητα να δαπανήσουν τόσα χρήματα ελλείψει ρευστότητας.

Έτσι, πάρα πολλές επιχειρήσεις που είχαν πραγματική ανάγκη να ενισχυθούν και έτσι να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να μπορέσουν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, τελικά δεν ενισχύθηκαν. Και το οξύμωρο είναι πως οι ενισχύσεις αυτές που χρόνια τώρα δίνονται, έχουν αυτόν τον σκοπό. Να ενισχύσουν πχ. υφιστάμενες επιχειρήσεις που πρέπει να εκσυγχρονιστούν προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

Δυστυχώς τα τελευταία 3 έτη δεν έχει υπάρξει για τις επιχειρήσεις αυτές ούτε καν ένα πρόγραμμα για την επιχορήγηση του κόστους μηχανοργάνωσής τους, ώστε αυτές να μπορέσουν τουλάχιστον με έναν μικρό προϋπολογισμό που θα κυμαίνεται αναλόγως του μεγέθους τους από 15.000 έως 50.000 €, να βελτιώσουν την οργάνωση, την λειτουργία και την ανταγωνιστικότητά τους με εισαγωγή στις διοικητικές λειτουργίες τους σύγχρονων τεχνολογιών.

Αυτό είναι πρόβλημα των επιχειρήσεων όλων των κλάδων καθώς τα γνωστά προγράμματα ενισχύσεων ΜΜΕ θέτουν περιορισμούς ως προς το ποσοστό που θα έχει κάθε τομέας της επένδυσης μιας υποψήφιας επιχείρησης, δηλαδή πρακτικά μια επιχείρηση που χρειάζεται μόνο μηχανοργάνωση, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα καθώς αυτό της υπαγορεύει να συμπεριλάβει στην επένδυσή της και άλλες δαπάνες με αυτές της μηχανοργάνωσης πχ. να μην πρέπει να υπερβούν πάνω από ένα ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού. Άλλωστε και κατά την αξιολόγηση είναι σχεδόν βέβαιο ότι μία πρόταση που προβλέπει μόνο δαπάνες μηχανοργάνωσης, δεν θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη (παρόλο που η επιχείρηση δεν θα έχει δηλώσει και άλλες δαπάνες γιατί δεν χρειάζεται κάτι πέραν της μηχανοργάνωσης) και θα απορριφθεί.

Για τον λόγο αυτόν πρέπει να προκηρυχθούν ευέλικτα προγράμματα ενίσχυσης της ηλεκτρονικής προβολής και της μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων, όπως το digiretail, το ΜΕΤΕΧΩ, το E-SERVICESκα, ειδικά τώρα που οι περισσότερες επιχειρήσεις αδυνατούν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες και μεγάλες σε προϋπολογισμούς άρα και σε ιδία συμμετοχή επενδύσεις.

Μην ξεχνάμε ότι ύστερα από την άτυπη στάση χορηγήσεων που κήρυξαν μονομερώς οι τράπεζες, πλέον ολόκληρη η ιδία συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα καλύπτεται από την ίδια την επιχείρηση αφού είναι αδύνατος ο δανεισμός ακόμη και για υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Οπότε, αναμένουμε τις οριστικές και επίσημες κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα κινηθεί το νέο πακέτο προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελπίζοντας σε μία ουσιαστική βελτίωσή του για την διευκόλυνση και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τον κορμό της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κλυδωνίζεται σοβαρά.