Επιδοτήσεις

Επιδοτήσεις και Προγράμματα χρηματοδότησης.

Οι επιδοτήσεις αποτελούν σήμερα ένα  ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο…

Κυρίως για την κάλυψη μεγάλου μέρους του κόστους ίδρυσης, εκσυγχρονισμού ή λειτουργίας μιας επιχείρησης και την ενίσχυσή της για την πραγματοποίηση απαραίτητων για την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητάς της επενδύσεων.

Εκτός του ότι μειώνουν τα παραπάνω κόστη συμβάλλοντας στην βελτίωση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, εφόσον είναι αποτέλεσμα ολοκληρωμένων και ενδελεχώς εκπονημένων μελετών -που άλλωστε περιλαμβάνονται συνήθως στον φάκελο υπαγωγής-, οι επιδοτήσεις συμβάλλουν και στην αποτελεσματική ανάπτυξη, λειτουργία και ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης που συμμετέχει σε αυτές.

Αυτό συμβαίνει εφόσον οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί και συνοδεύουν την πρόταση υπαγωγής, είναι προσεγμένες και εφαρμοστούν από την επιχείρηση όχι μόνο κατά την υλοποίηση του έργου που εντάχθηκε στην επιδότηση αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτού.

Τα προγράμματα επιχορηγήσεων αποτελούν ειδικά σήμερα ένα πολύτιμο εργαλείο που αν το αξιοποιήσει σωστά και με την κατάλληλη καθοδήγηση ο επιχειρηματίας, μπορεί να πετύχει τουλάχιστον μια σύγχρονη, οργανωμένη και παραγωγική επιχείρηση ενώ βέβαια αυτός που θέλει να δημιουργήσει μια νέα, έχει την δυνατότητα να επιλέξει και μία δραστηριότητα που θα του αποφέρει έσοδα δημιουργώντας παράλληλα μέσω της επιχορήγησης τις κατάλληλες υποδομές για να το πετύχει αυτό.

Είναι καλό να κατανοηθεί πλήρως ότι η επιδότηση δεν είναι ούτε και πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός για την επιχείρηση. Πέραν του ότι η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα επιχορήγησης και μία επιδότηση, συνεπάγεται και υποχρεώσεις, αν αυτό που περιλαμβάνει (δαπάνες) η επενδυτική πρόταση είναι περιττό, δεν έχει κανένα νόημα η συμμετοχή της επιχείρησης.

Αν μία επιχείρηση έχει σκοπό να ενταχθεί σε μία επιδότηση με μοναδικό σκοπό να ελαχιστοποιήσει το κόστος της επένδυσης, χωρίς να εφαρμόζει σε αυτή ποιοτικά στοιχεία, υλοποιώντας περιττές δαπάνες και έργα, τότε καλύτερα να μην ενταχθεί. 

Είναι λοιπόν βασικό να κατανοηθεί ότι κανείς δεν πρέπει να επιλέγει και να δημιουργεί επιχείρηση με αποκλειστικό κίνητρο και γνώμονα την επιδότηση, κάτι που σημαίνει ότι θα ασχοληθεί με κάτι που μπορεί να μην γνωρίζει ή η αγορά να είναι κορεσμένη αλλά θα το κάνει γιατί υπάρχει επιδότηση για αυτό. Αυτή είναι λάθος προσέγγιση και το αποτέλεσμά της διακρίνεται από τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που κλείνουν κάθε χρόνο ενώ λίγα χρόνια πριν είχαν λάβει επιδότηση για την δημιουργία τους.

επιδοτήσειςΑκόμη και αυτός που ήδη έχει επιχείρηση θα πρέπει να σκεφτεί με μετρήσιμα δεδομένα και να αποφασίσει αν τελικά είναι καλύτερα να εκσυγχρονίσει μια επιχείρηση που φαίνεται να μην έχει πρόβλημα λόγω του μη εκσυγχρονισμού της αλλά για αυτό να ευθύνονται άλλοι παράγοντες (κορεσμένη αγορά, κακή γνώση του προϊόντος, μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, στροφή των καταναλωτών προς άλλα παρόμοια προϊόντα κα). Σε αυτή την περίπτωση ο επιχειρηματίας θα ήταν καλύτερο να επιλέξει να δημιουργήσει αξιοποιώντας ίσως τις ίδιες κτιριακές υποδομές, μία άλλη νέα και με καλύτερες προοπτικές επιχείρηση η οποία θα επιχορηγηθεί για την δημιουργία της.

Κύριο έργο του γραφείου είναι η εκπόνηση φακέλων υπαγωγής σε επιδοτήσεις και προγράμματα επιχορήγησης, καθώς και η επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης έργων που έχουν ενταχθεί σε επιδοτήσεις.

Στην σελίδα αυτή, μπορείτε να ενημερωθείτε για ενεργά προγράμματα, επιδοτήσεις και προκηρύξεις από το ΕΣΠΑ, τα ΠΕΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον αναπτυξιακό Νόμο και άλλα ταμεία.

 

 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

  1. Πρόγραμμα ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων
  2. Πρόγραμμα ενίσχυσης αυταπασχολουμένων
  3. Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ποιοτική αναβάθμισή τους.
  4. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
  5. Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ

Ξεκινούν άμεσα τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ – 2014-2020