Επενδυτικές ευκαιρίες

Ελκυστικές και αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Στην σελίδα αυτή, παρουσιάζουμε ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες που σχετίζονται κυρίως με την αγορά προσεκτικά επιλεγμένων ακινήτων στα οποία προτείνουμε συγκεκριμένες και προσαρμοσμένες σε αυτά επενδύσεις, για τις οποίες παρουσιάζουμε και την δυνατότητα χρηματοδότησής τους μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων επιχορήγησης.

επενδυτικές ευκαιρίες

Επίσης, παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες δυνατότητες επενδύσεων στην πρωτογενή – αγροτική παραγωγή, η οποία εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αποτελεί σήμερα παρά ποτέ μία εναλλακτική αλλά ιδιαίτερα αποδοτική και αποτελεσματική επενδυτική πρόταση, εφόσον είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης.

Στην περίπτωση αυτών των επενδύσεων, το γραφείο μας αναλαμβάνει να εκπονήσει το σύνολο των απαραίτητων μελετών και σχεδίων, για την εγκατάσταση, ίδρυση και θέση σε παραγωγική λειτουργία της επένδυσης αλλά και για την χρηματοδότηση της δημιουργίας της από το ΠΑΑ 2015-2020 και άλλα προγράμματα.

επενδυτικές ευκαιρίες

Στην περίπτωση δε, των αγροτικών επενδύσεων, αναλαμβάνουμε μέσω των υπηρεσιών προώθησης που προσφέρουμε, να προβάλλουμε τα προϊόντα σας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε στοχευμένες πάντα αγορές, ενώ παράλληλα σας φέρνουμε σε επαφή με επιχειρήσεις – πελάτες της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρακολουθώντας και επιβλέποντας τις συμφωνίες που θα συνάψετε μαζί τους ώστε να είναι οι καλύτερες δυνατές για εσάς, προσφέροντάς σας σημαντικά οφέλη αλλά και την απαραίτητη μακροχρόνια διασφάλιση στις συνεργασίες σας αυτές.

Έτσι, με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης, προτείνουμε τον χώρο, επιλέγουμε το έργο, και βρίσκουμε το μέσον για να  πραγματοποιήσετε  από την πρώτη στιγμή σωστά και με τις καλύτερες προοπτικές το όραμά σας.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:επενδυτικές ευκαιρίες

Ίδρυση μονάδας καλλιέργειας ροδιού.

Ίδρυση μονάδας σαλιγκαροτροφίας.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ που προορίζονται για επένδυση:

Οικόπεδο με παλαιά κτίσματα στην Κω Δωδεκανήσου, για την μετατροπή τους σε συγκρότημα 5 παραδοσιακών πολυτελών τουριστικών κατοικιών.

Οικόπεδο 20 στρ. με εγκεκριμένα σχέδια για ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* στη Λέρο Δωδεκανήσου.

 

Για τα παραπάνω προς αξιοποίηση ακίνητα, το γραφείο μας έχει εκπονήσει πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη.

Για κάποια εξ’ αυτών, ήδη η αρχιτεκτονική μελέτη καθώς και μελέτες που απαιτούνται από την Νομοθεσία, όπως περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού, διάθεσης λημμάτων κα, έχουν ομοίως εκπονηθεί από το γραφείο μας και έχουν εγκριθεί αρμοδίως,

Σε κάθε ένα από τα προτεινόμενα έργα, αναφέρονται το είδος των μελετών που έχει εκπονηθεί και το στάδιο της έγκρισής τους.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις επενδυτικές ευκαιρίες

* Απαραίτητο πεδίο