Διαρκής υποστήριξη

Διαρκής Υποστήριξη – Μία σύγχρονη και αποτελεσματική υπηρεσία για κάθε επιχείρηση.

Το γραφείο συμβούλων Επιχειρείν, έχοντας πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική και στην υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών, βοηθώντας τους έμπρακτα χρόνια τώρα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τα οράματά τους, μετά από αξιολόγηση και διαπίστωση της ανάγκης για πιο εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη, δημιούργησε μία υπηρεσία που αποφορτίζει από τον χρόνο και τον κόπο που απαιτείται σήμερα, για κάθε επιχειρηματία ή ιδιώτη να αναζητήσει, διερευνήσει, αξιολογήσει και επιλέξει το κατάλληλο για αυτόν πρόγραμμα επιχορήγησης.

Οι υπηρεσίες αυτές, δημιουργούν μία άρρηκτη γέφυρα ανάμεσα στην  επιχείρηση και στο περιβάλλον των δεκάδων χρηματοδοτικών εργαλείων και επιχορηγήσεων. Μία γέφυρα που τελικά οδηγεί ασφαλώς στην αξιολόγηση και αποτελεσματική αξιοποίησή τους.

Ας μιλήσουμε πρακτικά…Το να ενημερωθεί κάποιος σήμερα για τα προγράμματα επιχορηγήσεων που υπάρχουν, είναι κάτι σχετικά εύκολο. Δεκάδες είναι τα γραφεία και οι ιστοσελίδες που θα τον ενημερώσουν για αυτό.διαρκής υποστήριξη

Πώς απαντώνται  όμως στη συνέχεια, έγκυρα και κυρίως έγκαιρα τα παρακάτω ουσιώδη ζητήματα του επιχειρηματία, πριν μείνουν αναπάντητα και κινδυνέψει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα που τελικά δεν θα τον ωφελήσει ή δεν θα μπορέσει καν να το υλοποιήσει, έχοντας αναλάβει μεγάλες οικονομικές δεσμεύσεις έναντι προμηθευτών και τρίτων ;

Ενδεικτικά τέτοια ερωτήματα είναι τα εξής :

 1. Έχω πραγματικά δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ;
 2. Είναι τα δικαιολογητικά που διαθέτω επαρκή και σύμφωνα με όσα ορίζει το Πρόγραμμα ;
 3. Είναι πράγματι το πρόγραμμα αυτό, κατάλληλο για την επένδυση που σκοπεύω να υλοποιήσω ή την επιχείρηση που σχεδιάζω και βεβαίως βάσει των δικών μου μοναδικών δεδομένων ;
 4. Ποιες είναι οι δαπάνες που θα περιλαμβάνει η επένδυσή μου ώστε η επιχείρηση πραγματοποιώντας την, να καλύψει πραγματικές σημερινές και αυριανές ανάγκες της και έτσι η επιχορήγηση να προσφέρει πραγματικά τα μέγιστα ;
 5. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνω με την συμμετοχή μου στο εν λόγω πρόγραμμα και τι συμβαίνει στην περίπτωση που αλλάξει η κατάσταση της επιχείρησης κατά την διάρκεια του προγράμματος ;
 6. Ποιες είναι οι δαπάνες που θα είναι και χρήσιμες αλλά και θα προσδώσουν βαθμούς στην επένδυσή μου ώστε η επιχορήγηση να εγκριθεί ευκολότερα ;
 7. Τι συμβαίνει σε σχέση με την επιχορήγηση, αν οφείλω τώρα ή στο μέλλον σε πιστωτικά ιδρύματα ή στο δημόσιο ;
 8. Πώς μπορώ να συνδυάσω την επιχορήγηση με άλλα εργαλεία χρηματοδότησης (πχ. Επιχορηγούμενα δάνεια κα) ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η επένδυσή μου ;

κατάλληλο πρόγραμμαΚαι όλα τα παραπάνω ερωτήματα τις περισσότερες φορές πρέπει να απαντηθούν άμεσα, ώστε να μην χαθεί ο πολύτιμος και περιορισμένος χρόνος που συνήθως δίδεται για την εκπόνηση και υποβολή των επενδυτικών προτάσεων.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές εταιρείες συμβούλων συνηθίζουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με επιχειρήσεις και επαγγελματίες και να τους ενημερώνουν ότι υπάρχουν τρέχοντα προγράμματα επιχορήγησης στα οποία μπορούν να ενταχθούν και πως για αυτόν τον λόγο μπορούν να στείλουν έντυπο υλικό που θα ενημερώνει για τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων αυτών.

Τα έντυπα αυτά δημιουργούνται από ορισμένα γραφεία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για να τους προσφέρουν ένα γρήγορο και συνολικά μεγάλο οικονομικό όφελος χωρίς να χρειαστεί να παρέχουν ουσιαστικά ΤΙΠΟΤΑ.

Ειδικότερα:

 • Τα έντυπα αυτά, περιέχουν πληροφορίες οι οποίες -εφόσον τα προγράμματα πράγματι υπάρχουν- δίδονται ούτως ή άλλως δωρεάν και ειδικά μέσω διαδικτύου, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τα ανακτήσει από τις επίσημες μάλιστα πηγές.
 • Επίσης, τις περισσότερες φορές, προκειμένου τα έντυπα αυτά να έχουν αρκετό υλικό και να γίνονται πιο ελκυστικά στον επιχειρηματία, περιέχουν και πληροφορίες για προγράμματα που δεν έχουν καν προκηρυχθεί ή δεν προβλέπεται η προκήρυξή τους. Με λίγα λόγια, πολλά από τα προγράμματα που αναφέρουν τα έντυπα, δεν υπάρχουν.
 • Παράλληλα, τα έντυπα δεν συνοδεύονται από συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες χρεώνονται επιπλέον εφόσον ο επιχειρηματίας απευθυνθεί στα γραφεία για περαιτέρω συμβουλές.
 • Στα έντυπα αυτά περιέχονται γενικές πληροφορίες και τίποτε δεν προεξοφλεί ότι κάποιο πρόγραμμα καλύπτει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, αφού δεν ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής της.
 • Το κόστος των εντύπων, είναι δυσανάλογο της ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ χρησιμότητάς τους για τον επιχειρηματία. Μάλιστα, με σχεδόν αυτό το ποσό, μία επιχείρηση μπορεί να έχει ετήσια διαρκή υποστήριξη σύμφωνα με όσα παρέχει το γραφείο μας, όπου με αυτό το μικρό ποσό η επιχείρηση κερδίζει πρακτικά και ουσιαστικά πολλαπλάσια.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στα πλαίσια των παραπάνω, ανέπτυξε και προσφέρει εξατομικευμένα, τις κάτωθι υπηρεσίες που προσφέρονται σε ετήσια βάση:

 • Άμεση ενημέρωση για τα προγράμματα που προκηρύχθηκαν και τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
 • Άμεση ενημέρωση για τις λεπτομέρειες του προγράμματος, με απλό και κατανοητό πληροφοριακό υλικό που λαμβάνετε.
 • Απεριόριστη δυνατότητα υποστήριξης μέσω email και τηλεφωνική υποστήριξη για τυχόν ερωτήματα και διευκρινήσεις.
 • 25% Έκπτωση στο κόστος εκπόνησης φακέλου υπαγωγής σε πρόγραμμα επιχορήγησης (ισχύει για ένα πρόγραμμα κατ’ έτος)

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται συνολικά και σε ετήσια βάση με ένα ελάχιστο κόστος το οποίο δύναται να σας επιστραφεί ως επιχορηγούμενη δαπάνη από πρόγραμμα επιχορήγησης στο οποίο θα ενταχθείτε.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε:

 • Ιδιώτες
 • Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικές οργανώσεις και λοιπά Ν.Π.Ι.Δ.
 • Ο.Τ.Α.

Για την Επιχειρείν, ο σύμβουλος πρέπει να είναι δίπλα στον επιχειρηματία ανά πάσα στιγμή, έτοιμος να προσφέρει στον καθένα χωριστά με σαφή, κατανοητό και υπεύθυνο τρόπο τις υπηρεσίες του, οδηγώντας τον βήμα βήμα στην πραγματοποίηση του στόχου του.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε τις υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης, παρακαλούμε συμπληρώστε την ειδική φόρμα.