Μηχανοργάνωση – IT Services

Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ηλεκτρονική διαχείριση.

 «Δεν υπάρχει καλύτερο εφόδιο, από το να κατέχεις σήμερα, την τεχνολογία που άλλοι θα χρησιμοποιούν αύριο».

μηχανοργάνωσηΗ μηχανοργάνωση στις επιχειρήσεις είναι πλέον όχι μόνο γεγονός αλλά και ανάγκη. Η αξιοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανοργάνωσης σε μία επιχείρηση εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργίας της, την ανταγωνιστικότητα, την μείωση του λειτουργικού της κόστους άρα και μακροπρόθεσμα την βιωσιμότητά της. Επιχειρήσεις πλέον χωρίς έστω και ένα υποτυπώδες σύστημα μηχανοργάνωσης, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις τάσεις και τους ρυθμούς της αγοράς και  θεωρούνται τουλάχιστον αναχρονιστικές αν όχι και παραγκωνισμένες.

Η  ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου της ανάπτυξης λογισμικού και της πώλησης συστημάτων Η/Υ, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την μηχανοργάνωση και ηλεκτρονική διαχείριση στα μέτρα και στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Αναλυτικότερα η Επιχειρείν :μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

  • Εξετάζει και αναλύει τις ανάγκες της επιχείρησής σας που αφορούν την μηχανοργάνωση και προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις.
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα για την μηχανοργάνωση ανάλογα με το είδος και το πλήθος των δραστηριοτήτων σας.
  • Εκπαιδεύει τα στελέχη σας σε σύγχρονα προγράμματα μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης.
  • Εγγυάται την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονική διαχείρισηπαρακολουθώντας την πορεία υλοποίησης του προγράμματος για την μηχανοργάνωση. Είναι σε θέση δε, να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα ανά πάσα στιγμή είτε με την χρήση απομακρυσμένης (remote) σύνδεσης είτε με την αποστολή τεχνικού αν το πρόβλημα αφορά λειτουργικό.
  • Αναλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος σε πολύ μικρό χρόνο.
  •  – Φροντίζει για την επιδότηση του κόστους της μηχανοργάνωσης της επιχείρησής σας, ανζητώντας και επιλέγοντας τα καταλληλότερα χρηματοδοτικά εργαλεία.