Γεώργιος Μαστρομιχάλης – CEO Profile

Γεώργιος Μαστρομιχάλης

Ο Γεώργιος Μαστρομιχάλης είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

Είναι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του γραφείου συμβούλων επιχειρήσεων «Επιχειρείν» που δημιουργήθηκε το 2001 έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει μέχρι σήμερα εκατοντάδες, συγχρηματοδοτούμενα κυρίως έργα, σε ολόκληρη τη χώρα. Δραστηριοποιείται ως ειδικός σύμβουλος επί εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το πελατολόγιό του περιλαμβάνει δεκάδες Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου τομέα (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, Ε.Ο.Τ., Ο.Τ.Α. κα) και μη κερδοσκοπικούς φορείς της υγείας (Π.Ο.Σ.Ε.Α., Ε.Ο.ΘΑ, Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας κα), από ολόκληρη την χώρα.

Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στην Βουλή των Ελλήνων (Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων), σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ηραίας, Γορτυνίας, Φαρσάλων, Σηπιάδος, Αλονήσου, Πολυδάμαντα, Νισύρου), Σύμβουλος της Διοίκησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είναι μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (αρ. αποφ. Γεν. Γραμματέα: 14986/ΕΦΑ3469/5-10-05) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Αρ. Απόφ. Υπ. Ανάπτυξης: A.Π. οικ. 25827/ΔΠΛ 700/Φ19Γ) του Υπ. Οικονομίας (πρώην υπ. Ανάπτυξης), πιστοποιημένος εισηγητής στην Τραπεζική και Οικονομία – Διοίκηση (Α.Μ. ΕΒ16327), ενώ έχει απασχοληθεί ως διδακτικό προσωπικό σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας συνολικό εκπαιδευτικό έργο άνω των 5.000 ωρών. Επίσης, είναι μέλος του έκτακτου μητρώου διδακτικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (απόφαση Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2007). Έχει συντάξει περισσότερα από 40 άρθρα στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» (2007-2008) με θέμα τα αναπτυξιακά προγράμματα και έχει με επιτυχία οργανώσει και συντονίσει δεκάδες πιστοποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ολόκληρη την χώρα. Τέλος, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, έχει σχεδιάσει πάνω από 250 εγκεκριμένα – επιχορηγούμενα έργα, των οποίων και την υλοποίηση έχει επιβλέψει.