Συμβουλές προς υποψήφιους για το τί πρέπει να περιλαμβάνει η πρόταση για την επιχορήγησή τους.

Σύντομα ξεκινάει η εφαρμογή του νέου πακέτου προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2015-2020.

Στο άρθρο αυτό, θα δώσουμε κάποιες βασικές κατευθύνσεις και συμβουλές που αν ακολουθηθούν θα προσδώσουν με βεβαιότητα την απαραίτητη βαθμολογία για την έγκριση της υποψήφιας πρότασης.

Στην περίπτωση μίας πρότασης που υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να δημιουργήσει μία επιχείρηση βασικά στοιχεία είναι τα παρακάτω:

  1. Καλό είναι ο υποψήφιος επιχειρηματίας να διαθέτει ανώτερες σπουδές και μάλιστα όσο πιο συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης που θα δημιουργήσει. Ακόμη και η παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο της επιχείρησης, είναι κάτι που ενισχύει την πρόταση.
  2. Ο υποψήφιος καλό είναι να έχει εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της επιχείρησης. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται, είτε μέσω των ασφαλιστικών εισφορών (ενσήμων) του υποψηφίου, είτε και με βεβαίωση προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολήθηκε. Εφόσον η επιχείρηση αυτή είναι οικογενειακή, οπότε και δεν υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης του υποψηφίου, θα πρέπει να προσκομιστεί η έναρξη της επιχείρησης αυτής και μία βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκπρόσωπό της.
  3. Θετικό επίσης είναι για κάθε υποψήφιο οποίος θα κληθεί να υποβάλλει με τον φάκελο των δικαιολογητικών και τις φορολογικές του δηλώσεις των τελευταίων ετών, να παρουσιάζει σε αυτές κάποιο εισόδημα, ώστε να φαίνεται ότι δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν, είτε ως επιχειρηματίας – ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως εργαζόμενος. Έτσι, σιωπηρά φαίνεται και η δυνατότητα να καλύψει την απαραίτητη ιδία συμμετοχή του στα πλαίσια της επένδυσης που θα υλοποιήσει.

 
Για συνέχεια πατήστε εδώ

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Reply