Η σωστή αξιοποίηση των επιδοτήσεων

Σήμερα, οι επιχειρήσεις βιώνουν ακόμη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αδυνατούν λόγω της μείωσης των εσόδων τους (κυρίως συνεπεία της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των εγχώριων καταναλωτών) να προβούν στον απαραίτητο εκσυγχρονισμό τους προκειμένου να γίνουν πιο σύγχρονες και  ανταγωνιστικότερες ή και να προσανατολιστούν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που υπόσχονται καλύτερα έσοδα.

Από την άλλη, όσοι σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν ένα νέο επιχειρηματικό βήμα δημιουργώντας την δική τους επιχείρηση, βρίσκονται μπροστά στο άγχος και στο δίλημμα τί επιχείρηση να δημιουργήσουν και αν αυτή η κίνησή τους στην οποία στηρίζεται ολόκληρη η ζωή τους, θα επιτύχει, δεδομένης της υψηλής φορολόγησης, της γραφειοκρατίας, της ανυπαρξίας ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης και κυρίως της υποκατανάλωσης που υπάρχει λόγω της δραματικής μείωσης του εισοδήματος του εργατικού δυναμικού της χώρας (και ειδικά των δημοσίων υπαλλήλων και μισθωτών) οι οποίοι αν και είχαν έναν μέσο μισθό, έκαναν τον προγραμματισμό τους και αποτελούσαν σταθερούς καταναλωτές και τον κορμό της καταναλωτικής αγοράς στην Ελλάδα.

Μπροστά σε όλα αυτά, τα προγράμματα επιχορηγήσεων αποτελούν ειδικά σήμερα ένα πολύτιμο εργαλείο που αν το αξιοποιήσει σωστά και με την κατάλληλη καθοδήγηση ο επιχειρηματίας, μπορεί να πετύχει τουλάχιστον μια σύγχρονη, οργανωμένη και παραγωγική επιχείρηση ενώ βέβαια αυτός που θέλει να δημιουργήσει μια νέα, έχει την δυνατότητα να επιλέξει και μία δραστηριότητα που θα του αποφέρει έσοδα δημιουργώντας παράλληλα μέσω της επιχορήγησης τις κατάλληλες υποδομές για να το πετύχει αυτό.

Είναι λοιπόν βασικό να κατανοηθεί ότι κανείς δεν πρέπει να επιλέγει και να δημιουργεί επιχείρηση με αποκλειστικό κίνητρο και γνώμονα την επιδότηση, κάτι που σημαίνει ότι θα ασχοληθεί με κάτι που μπορεί να μην γνωρίζει ή η αγορά να είναι κορεσμένη αλλά θα το κάνει γιατί υπάρχει επιδότηση για αυτό. Αυτή είναι λάθος προσέγγιση και το αποτέλεσμά της διακρίνεται από τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που κλείνουν κάθε χρόνο ενώ λίγα χρόνια πριν είχαν λάβει επιδότηση για την δημιουργία τους.

Ακόμη και αυτός που ήδη έχει επιχείρηση θα πρέπει να σκεφτεί με μετρήσιμα δεδομένα και να αποφασίσει αν τελικά είναι καλύτερα να εκσυγχρονίσει μια επιχείρηση που φαίνεται να μην έχει πρόβλημα λόγω του μη εκσυγχρονισμού της αλλά για αυτό να ευθύνονται άλλοι παράγοντες (κορεσμένη αγορά, κακή γνώση του προϊόντος, μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, στροφή των καταναλωτών προς άλλα παρόμοια προϊόντα κα). Σε αυτή την περίπτωση ο επιχειρηματίας θα ήταν καλύτερο να επιλέξει να δημιουργήσει αξιοποιώντας ίσως τις ίδιες κτιριακές υποδομές, μία άλλη νέα και με καλύτερες προοπτικές επιχείρηση η οποία θα επιχορηγηθεί για την δημιουργία της.

Όσον αφορά λοιπόν στο τί θα πρέπει να προσέξει κάποιος πριν αποφασίσει και υποβάλλει τον απαραίτητο φάκελο – αίτηση υποψηφιότητας για να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης είναι τα εξής:

Για συνέχεια πατήστε εδώ

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Reply