σύμβουλοι επιχειρήσεων Επιχειρείν

Το γραφείο  «Επιχειρείν» σύμβουλοι επιχειρήσεων .

Το γραφείο Επιχειρείν σύμβουλοι επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 2001 και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίες αφορούν:

  • Στην Συμβουλευτική επιχειρήσεων,  ιδιωτών, ΟΤΑ και λοιπών νομικών προσώπων

  • Στην Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και φακέλων υπαγωγής σε επιχορηγούμενα προγράμματα και επιδοτήσεις 

  • Στην Επίβλεψη και Παρακολούθηση της υλοποίησης επιχορηγούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων έργων 

  • Στον Σχεδιασμό και Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

  • Στην υποστήριξη για την δημιουργία νέας επιχείρησης και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων επιχορήγησης.

Το γραφείο σύμβουλοι επιχειρήσεων Επιχειρείν αποτελεί ένα από τα πρώτα γραφεία συμβούλων, έχοντας ήδη συμπληρώσει 14 χρόνια συνεχούς και υπεύθυνης πορείας στον χώρο.

Δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τόσο τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν αποτελεσματικά όσο και τους ιδιώτες που σχεδιάζουν να κάνουν ένα νέο επιχειρηματικό βήμα.

business consulting

Η Επιχειρείν σύμβουλοι επιχειρήσεων αποτελεί ένα πρότυπο γραφείο συμβούλων διαμορφωμένου κατάλληλα όπως το παρόν και κυρίως το μέλλον της αγοράς ορίζει. Είναι πρότυπη και σύγχρονη γιατί ακριβώς προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες παράλληλα λύσεις που εξατομικεύονται σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζοντάς την ως μοναδική.

Οι λύσεις που δίνονται καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών και δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αφού είναι ικανές να τις καταστήσουν μέσα απ’ την αναβάθμισή τους, πραγματικά βιώσιμες και ανταγωνιστικές με την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και την πιστή εφαρμογή προσεγμένων και ενδελεχώς εκπονημένων μελετών .

Πλέον, είναι φανερή όσο ποτέ η ανάγκη των επιχειρήσεων και των ιδιωτών που κάνουν τα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα, να υποστηρίζονται όχι από διάφορα γραφεία (συμβούλων, νομικών, φοροτεχνικών κλπ) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των αναγκών τους, αλλά από ένα γραφείο  που θα τις καθοδηγεί και θα τις υποστηρίζει όποια και αν είναι η ανάγκη τους σε σχέση με την επιχειρηματική τους προσπάθεια. Έτσι, η κάθε επιχείρηση και ο κάθε ιδιώτης που δημιουργεί μία νέα επιχείρηση, διαθέτουν έναν πιστό φίλο ικανό να τους βοηθήσει αποφορτίζοντάς τους απ’ το άγχος της αναζήτησης χρηματοδοτικών και άλλων λύσεων, μειώνοντας εκτός των άλλων τόσο το  κόστος, όσο και τον χρόνο εξεύρεσης λύσης, που είναι πάντα πολύτιμος.

Παρακάτω θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιχειρείν σύμβουλοι επιχειρήσεων, δραστηριότητες που έχει αναπτύξει με κύριο στόχο την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη. Δραστηριότητες των οποίων τα αποτελέσματα εξειδικεύονται και διαμορφώνονται ανάλογα σε κάθε περίπτωση,  με βάση πάντοτε τις ανάγκες και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης και μελλοντικού επιχειρηματία.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σύμβουλοι επιχειρήσεων φροντίζει για μία επιχείρηση που θα μπορέσει να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί σωστά, με το μικρότερο δυνατό κόστος, το μικρότερο ρίσκο, αξιοποιώντας παράλληλα νέες καινοτόμες τεχνολογίες και κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης .

 

 Ceo Profile

Νομική σημείωση

 

Share Button